måndag 10 oktober 2016

Veckobrev v.40Treornas veckoblad
Hej!                                                                                          Vecka 40                                                                                                                                  

Nu känns det att hösten är här på riktigt med kylig luft och lite kulnare morgnar. Barnen kan behöva lite varmare jackor och t. om mössa och vantar inom kort.

Denna vecka har vi i svenska skrivit sagor utifrån stödord. Vi har tränat på att skriva innehållsrika sagor med mycket  beskrivningar av människor och miljöer . Vi har också skrivit spökhistorier utifrån tankekartor. Alla grupper har inte hunnit börja med detta men startar igång spökhistorierna i nästa vecka. Barnen har även fått ägna sig åt kamratbedömning och läsa varandras berättelser som skrevs förra veckan och ge varandra konstruktiv kritik. Bokgrupperna till läsprojektet har kommit igång och har haft sina första träffar. Barnen har i grupper fått diskutera sina böcker utifrån givna frågor och sedan dokumentera sina svar. Några grupper har ägnat sig åt boksamtal med en vuxen som samtalsledare. Det är härligt att höra barnen diskutera sina gemensamma läsupplevelser.  Glöm inte att skicka med boken till nästa bokpratarträff!

I SO har vi fördjupat oss i hur livets första former såg ut och tillsammans skapat ett vackert hav i akvarell. Där ska vi sätta upp alla de maneter, maskar, sniglar, bläckfiskar och alger som barnen har målat och lärt sig om.

På mattelektionerna har vi arbetat med överslagsräkning. Barnen har fått avrunda priser och räknat ut summan på olika varor, tex 95+126=100+130=230. Varje kapitel i matteboken avslutas med ”Minns du?”, sidor där man får visa att man har förstått kapitlets innehåll. Vi jobbar vidare med multiplikationstabellerna. De som ej känner sig säkra på tabell 2,3 och 4 får gärna träna hemma. Elevspel.se eller kunskapsstjärnan.se är exempel på hemsidor där man enkelt kan träna sig själv på tabeller och annan matte som behöver nötas in.

Musiklektionerna ägnar vi åt våra rymdensånger och vi har nu bestämt oss för att bjuda på en härlig rymdkonsert i slutet av oktober. Inbjudan kommer så småningom.

I engelska har vi tränat vidare på vad olika klädesplagg heter och övat på att berätta vad vi har på oss. Barnen har läst enklare engelska meningar, tex ” I’ve got a red and yellow dress” och sedan färglagt bilder i rätt färg. Vi har också lyssnat på engelskt tal och gjort uppgifter kopplade till de muntliga instruktionerna.

Nästa vecka får vi besök av banken. Projektet syftar till att ge eleverna en inblick i banken som arbetsplats men även stärka elevers förmåga att ta ett växande ansvar för sin privatekonomi. Detta är ett långsiktigt projekt som löper över elevens alla år i grundskolan och avslutas i år 2 på gymnasiet. Som förberedelse inför detta har vi i klasserna diskuterat vad barnen vet om banker, vilka yrkesgrupper som finns på en bank och vad en bank gör. Vi har också gått igenom bank- och ekonomirelaterade begrepp som kan vara bra att känna till inför projektets start. En film om bankverksamhet har också visats. Eftersom banken besöker klass 3a på tisdag den 11 oktober kommer vi att behöva ändra gymnastikgrupperna under veckan. Det innebär att hela 3b och röda 3c har idrott på tisdagen kl.08.00. På onsdagen är det 3a och gröna 3c som idrottar kl.08.00.  Barnen får alltså bara idrott vid ett tillfälle under veckan.

MVH                            

   Malin, Sofia, Linda och Malin

Vecka 41

måndag:              Läsprojekt – Ta med boken!
     Bibliotek 3b
                                                                                  
tisdag:                 Idrott, inne 3b och röd 3c kl 08.00.
                              Bibliotek 3c. Bankbesök 3a                   

onsdag:               Läsprojekt – Ta med boken!
                       Idrott 3a och grön 3c kl. 08.00.
                       Bibliotek 3a            

torsdag:              Matteläxa. Bankbesök 3b

fredag:                Läsprojekt – Ta med boken!
    Bankbesök 3c                        

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar